หลักการสร้างมิตรภาพ

การสร้างมิตรภาพเป็นเหมือนประตูเปิดสู่การคบหากับบุคคลรอยข้าง หมายถึง การสอนให้เด็กมีไมตรีจิตกับผู้อื่น เช่น เข้าไปทักทายทำความรู้จัก แสดงสีหน้าท่าทางเป็นมิตร ฝึกให้เด็กเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ ปละรู้จักการให้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ไม่ใช้ให้จนตัวเองเดือดร้อนความจริงใจที่จะมีต่อบุคคลรอบข้าง ไม่ใช้เสแสร้งแล้งทำ จะต้องเกิดจากความเข้าใจในความรู้สึก ความลำบาก และความต้องการของผู้อื่น

การฝึกฝน จึงเริ่มจาการที่พ่อแม่สร้างมิตรภาพที่ดีกับเด็กก่อน จนเด็กเลียนแบบพฤติกรรมการเข้าสังคมของพ่อแม่ได้ ฝึกฝนการเล่นที่หลากหลาย และพาเด็กเข้าเล่นกลุ่มเพื่อนอย่างค่อยเป็นค่อยไป เปิดโอกาสให้เด็กพบกับคนใหม่บ้าง เช่นการเข้าค่าย พาไปพบเพื่อนบ้าน ญาติพี่น้อง เพื่อนของพ่อแม่ เป็นต้น

ที่มา หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ขอขอบคุณ http://krabork.com/?p=227