วิธีเรียนให้สนุก


วิธีสร้างพลังแห่งการเรียน

-ให้ความสำคัญกับหนังสือเรียน การเรียนควรเริ่มต้นจากการสำรวจว่า ตนเองชอบเรียนอะไร เก่งวิชาไหน อ่อนวิชาไหน เมื่อรู้จุดอ่อนของตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับปรุงแก้ไขการเรียนโดยไม่อ่านหนังสือเรียนก็เปรียบเสมือน การว่ายนำโดยไม่อบอุ่นร่างกายก่อน การอบอุ่นร่างกายก่อนลงน้ำจะทำให้ร่างกายปรับตัวเข้ากับอุณหภูมิของน้ำได้ เช่นเดียวกับการอ่านหนังสือเรียนก่อนเข้าเรียน จะทำให้เราเข้าใจเนื้อหาและส่วนสำคัญของบทเรียนได้เร็วขึ้น
-การเรียนควรเข้าใจเนื้อหาในหนังสือเรียนให้ลึกซึ้ง เราต้องอ่านหนังสือเรียนก่อนจึงจะรู้ว่าควรทบทวนเรื่องอะไร และทำให้รู้แนวข้อสอบ แต่มีนักเรียนจำนวนมากที่ให้ความสำคัญกับการตอบคำถูกเพียงอย่างเดียว โดยไม่สนใจว่าคำถามนั้น ๆ มีที่มาที่ไปอย่างไร ดังนั้นหากวิเคราะห์เนื้อหาในหนังสือเรียน ลองตั้งคำถามหรือเก็งข้อสอบแล้วตอบคำถามด้วยตนเอง จะช่วยให้การเตรียมตัวสอบได้ผลดี

ที่มา : วิชาการ.คอม